• Jak zawsze ofiarni!

  Świąteczna Zbiórka Żywności  w Olkuszu zakończona! Świąteczne Zbiórki Żywności organizowane przez olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” we współpracy z krakowskim Bankiem Żywności wpisały się na stałe w przedświąteczny krajobraz Olkusza.

 • Sylwester z Kliką

  Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA poszukuje wolontariuszy na wyjazdy sylwestrowe w dniach 29 grudnia 2016 - 1 stycznia 2017 do miejscowości Stare Bystre i Lubomierz. Każdy wolontariusz będzie miał pod opieką jedną osobę niepełnosprawną fizycznie. Pomaga mu drugi wolontariusz, najczęściej bardziej doświadczony. Naszym podopiecznym (w...

 • Poszukiwany wolontariusz-muzyk

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie poszukuje wolontariusza/ki, który uświetni oprawą muzyczną Jasełka, wystawiane przez międzypokoleniową grupę wolontariuszy współpracujących z nami przy różnego rodzaju projektach, które wystawione będą w dniu 13 stycznia 2017r. w szpitalu św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej. Poszukiwane są osoby: potrafiące grać na instrumentach...

 • PILNE pomoc w realizacji badania ewaluacyjnego

  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie poszukuje absolwenta/ki lub studenta/ki socjologii albo kierunku pokrewnego, który/która chętnie podejmie się opracowania wyników badania ewaluacyjnego i stworzenia mini raportu ewaluacyjnego jednego z realizowanych przez nas projektów. Ewaluacji zostaną poddane warsztaty przygotowujące seniorów do podjęcia akcji...

 • International Volunteer Day 2016

  Zapraszamy do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (International Volunteer Day), które odbędą się w czwartek 1 grudnia o godz.19.00 w Łąka Cafe przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie.

 • PILNE pomoc podczas warsztatów dla seniorów

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie pilnie poszukuje wolontariuszy do pomocy przy organizowanych warsztatach dla seniorów i podczas spotkania opłatkowego w dniu 17 grudnia 2016. Zadania dla wolontariuszy: wsparcie podczas warsztatów prowadzonych dla seniorów, 2 dni w tygodniu: wtorki i czwartki, w godzinach 10:00 - 15:00, od zaraz do 22 grudnia 2016. Chodzi o...

 • 12-miesięczny program wolontariatu w Wielkiej Brytanii i w Niemieczech

  Stowarzyszenie ASF w Polsce szuka Polaków chętnych do wyjazdu na 12-miesięczny wolontariat (od września 2017 do sierpnia 2018) do Wielkiej Brytanii lub Niemiec!

 • Relacja z akcji wolontariackiej "Tęczowe ludki w świecie jesiennej przyrody"

  Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć z przeprowadzonej akcji wolontariackiej przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu w ramach projektu "Działaj z nami - seniorami!" :)

 • Prowadzenie działań promocyjnych

  Krakowska fundacja działająca na rzecz rozwoju dzieci poszukuje wolontariuszy do współpracy. Zadanie dla wolontariuszy: - prowadzenie w Internecie działań promujących projekt edukacyjny dla dzieci Oczekiwana dyspozycyjność: 1,5 godziny w tygodniu przez okres całego semestru Mile widziane jest też doświadczenie w pracy z dziećmi. Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu...

 • Noc w dawnej Fabryce Guzików

  W zapomnianej fabryce przy ulicy Krasickiego 18 swoje miejsce znalazły organizacje działające na rzecz innych. Pełne energii produkują tam mnóstwo ciekawych pomysłów. PRZYJDŹ I ZOBACZ, CO DZIŚ SCHODZI Z TAŚMY - piątek 18.11.2016 w godz. 18:00 - 22:00 przy ul. Krasickiego 18. Zapraszamy!

 • Relacja z akcji wolontariackiej "Jesteśmy wśród Was - seniorzy zapraszają do GROTY"

  Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć z przeprowadzonej akcji wolontariackiej przez członków Klubu Seniora "GROTA" w Skale w ramach projektu "Działaj z nami - seniorami!" :)

 • Poszukiwany grafik!

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć poszukuje wolontariusza - grafika. Zadanie: wsparcie w zaprrojektowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjnych w projekcie Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z p. Magdaleną Zybałą tel. 666 203 585 zybala@pomocprawna.org.   Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku...

 • Pomoc w realizacji badania ewaluacyjnego

  Centrum Obywatelskie w Krakowie (http://cokrakow.pl/) poszukuje osób, które mogłyby pomóc w realizacji badania ewaluacyjnego. Badanie ma na celu poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców Krakowa na temat funkcjonowania CO oraz otrzymanego wsparcia. Szukamy osób, które pomogą nam dowiedzieć się CO inni myślą o nas! Wystarczy nam...

 • Spotkanie informacyjne o wolontariacie

  Centrum Obywatelskie w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”, które odbędzie się w czwartek 17 listopada w godz. 17.00 – 19.00 w Krakowie.

 • AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI 30+

  Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje wolontariuszy do pomocy przy projekcie "Aktywni, potrzebni, kompetentni 30+", który będzie realizowany od 1 grudnia 2016 do 30 czerwca 2018 r. Zadaniem wolontariuszy będzie prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu (po wcześniejszym przeszkoleniu) - z osobami niepełnosprawnymi w wieku powyżej 30 r.ż. i udzielanie im indywidualnych...

 • Wiosenna Akademia Możliwości

  Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje wolontariuszy do pomocy przy projekcie "Wiosenna Akademia Możliwości", który będzie realizowany od 15 listopada 2016 do 31 marca 2018 r. Zadaniem wolontariuszy będzie prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu (po wcześniejszym przeszkoleniu) - z osobami niepełnosprawnymi i osobami z obszarów wiejskich w wieku 18-29 lat. Wolontariusze...

 • wolontariat kulturalny

  Organizacja prowadząca muzeum kultury żydowskiej zaprasza wolontariuszy do współpracy! Do obowiązków wolontariuszy należy pomoc w działach edukacyjnym (oprowadzanie po wystawach) i operacyjnym (praca w recepcji - według ustalonego grafiku, po uprzednim przeszkoleniu).  Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie...

 • pomoc starszej pani

  Poszukiwane są wolontariuszki 40+ do opieki nad starszą, leżącą panią, która mieszka przy ul. Lelewela k. Placu na Stawach w Krakowie. Pomoc potrzebna jest przy: zanoszeniu bielizny do prania wypożyczaniu i oddawaniu książek do biblioteki zaniesieniu telefonu do punktu naprawy przesortowaniu dokumentów zgromadzonych przez osobę   Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu...

 • akcja porządkowa na rzecz Fundacji Hipoterapia

  Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych poszukuje wolontariuszy do pomocy podczas akcji porządkowej w Forcie 52 i ½ S Skotniki-Sidzina przy ul. Kozienickiej 33 w sobotę 22 października br. w godz. 12.00 – 15.00. Pomoc potrzebna jest w grabieniu skoszonej trawy na terenie Fortu, zbieraniu gałęzi i sprzątaniu całego terenu, gdzie w przyszłości...

 • Placówka wsparcia dziennego w Zabierzowie

  Fundacja prowadząca placówkę wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Zabierzowa poszukuje wolontariuszy do współpracy. Zadania dla wolontariuszy: pomoc w nauce (głównie język angielski, matematyka) wsparcie w zajęciach rozwijających zainteresowania ew. opieka podczas wyjść i wycieczek   Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum...

 • MAŁOPOLSKIE BARWY WOLONTARIATU

  Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej. 

 • warsztaty Smart Start dla dzieci

  Fundacja Ekomini poszukuje wolontariuszy do poprowadzenia w Krakowie 21 października br. Warsztatów Smart Start dla dzieci (4-6 lat). Zajęcia wprowadzają dzieci w świat finansów i ekonomii. Składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Wolontariusz otrzymuje scenariusz zajęć i wszystkie materiały dydaktyczne i plastyczne. Miejsce warsztatów to Wojewódzka...

 • Pomocnik trenera piłki nożnej

  Poszukiwani są wolontariusze w charakterze pomocnika trenera podczas treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku szkolnym (6 do 11 lat) na Rybitwach. Terminy treningów: wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.   Mile widziani studenci/absolwenci AGH oraz osoby, które trenowały piłkę nożną w klubach sportowych. Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu prosimy o kontakt z...

 • Poszukiwani wolontariusze do zbiórek na terenie Tarnowa

  Fundacja Zmieńmy Świat została założona w 2002r. Głównym jej celem jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, działania przeciwko zabijaniu zwierząt dla rozrywki, edukacja na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarczymi, promocja zachowań pro-ekologicznych i świadomości ekologicznej. Odbiorcami są wszyscy ludzie nie ma określonych...

 • pomoc uczniom ze szkoły specjalnej

  Szkoła specjalna, której uczniami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, szuka wolontariuszy do współpracy. Zadaniem wolontariuszy będzie m.in.: pomoc w codziennych czynnościach i towarzyszenie uczniom podczas zajęć, wycieczek, wspólnych wyjść (na basen, hipoterapię...

 • Z myślą o osobach niesamodzielnych

  Do osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, starszych oraz ich opiekunów skierowany jest Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, czyli nowy projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - instytucji Województwa Małopolskiego. W jego ramach dofinansowanie uzyska 40 nowatorskich pomysłów dotyczących usług opiekuńczych, a 6 z nich – dodatkowo –...

 • organizacja szkoleń

  Federacja Małopolska Pozarządowa szuka 1-2 wolontariuszy/wolontariuszek do pomocy przy organizacji szkoleń w okresie październik - grudzień br. Zadania dla wolontariuszy: przygotowanie sali, sprzętów pilnowanie list obecności dbanie o uczestników robienie zdjęć sprawdzenie, czy catering jest zgodny z umową itd. Szkolenia są 2-dniowe (sobota-niedziela). Każde trwa 16h (8h w...

 • Działania animacyjne dla dzieci podczas spotkań w Centrum Obywatelskim

  Poszukiwany jest wolontariusz/wolontariuszka do prowadzenia działań animacyjnych dla dzieci podczas spotkań w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Zależy nam na tym, żeby każdy, ko chce angażować się obywatelsko w Krakowie mógł wziąć udział w organizowanych przez nas spotkaniach. Chcemy, żeby taką możliwość mieli również rodzice, którzy popołudniami mają pod opieką...

 • pomoc dzieciom z autyzmem podczas zajęć hipoterapii

  Centrum Autyzmu w Krakowie poszukuje wolontariuszy do udziału w zajęciach hipoterapii dla dzieci przedszkolnych. Zadaniem wolontariusza będzie zapewnienie bezpieczeństwa dziecku ćwiczącemu na grzbiecie konia. Wolontariusz idzie obok konia i prowadzi go lub asekuruje dziecko. Termin wolontariatu: wtorki w godz. 8.30 (9.00) - 11.00 (12.00) Miejsce: Kraków - Nowa Huta, Fort 49¼...

 • wolontariat w projekcie "Fotospotkania"

  Fundacja Machina Fotografika szuka wolontariuszy do pomocy przy realizacji projektu "Fotospotkanie - międzypokoleniowe działania twórcze". Zadania dla wolontariuszy: wsparcie w procesie rekrutacji do projektu pomoc w działaniach promocyjnych (rozwieszanie plakatów, marketing szeptany, prowadzenie FB projektu) dopilnowanie spraw organizacyjnych pomoc przy przygotowaniu wernisażu prac w...

 • Krakowski Festiwal Akordeonowy

  Fundacja Art Forum poszukuje wolontariuszy do pomocy podczas III Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, który odbędzie się w dniach 9-16 października br. w Krakowie i w Nowym Sączu. Zadania dla wolontariuszy: obsługa miejsc festiwalowych opieka nad artystami pomoc w pracach biurowych rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek i zaproszeń prace porządkowe po koncertach rozkładanie...

 • Spotkanie informacyjne o wolontariacie w Krakowie

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”, które odbędzie się w czwartek 29 września w godz. 17.00 – 19.00 w Krakowie.

 • prowadzenie zajęć językowych i komputerowych

  Poszukiwani są wolontariusze do prowadzenia zajęć językowych i komputerowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Podgórza i Zabłocia. Zadania dla wolontariuszy: prowadzenie raz w tygodniu 1,5 h zajęć z języka angielskiego dla seniorów (poziom początkujący) w Podgórzu prowadzenie raz na dwa tygodnie 1h zajęć z języka hiszpańskiego lub...

 • wolontariat w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalnego poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat. Zadania dla wolontariuszy: pomoc podopiecznym w codziennej nauce wsparcie podczas wykonywania obowiązków towarzyszenie w trakcie wspólnych wyjść z wychowawcą pomoc przy zajęciach organizowanych dla dzieci (np. plastycznych, kulinarnych, zajęć w ogrodzie czy...

 • Prowadzenie zajęć manualnych dla młodzieży

  Krakowska organizacja prowadząca placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży poszukuje wolontariuszy do pracowni technicznej do poprowadzenia zajęć opartych na pracy z drewnem, gliną, metalem, szydełkowaniem czy innymi aktywnościami. Osoby zainteresowane tą ofertą wolontariatu prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie (krakow@wolontariat.org.pl).

 • Kwesta na rzecz dzieci i matek w obozach uchodźców

  Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna poszukuje wolontariuszy do udziału w kweście na rzecz kobiet i dzieci w obozach dla uchodźców. Zbiórka odbędzie się w sobotę i niedzielę 10 i 11 września w godzinach 10:00-14:00 i 16:00-20:00 w sklepie Auchan w Centrum Handlowym Bonarka (ul. Kamieńskiego 11) w Krakowie. Poszukiwani są wolontariusze do kwestowania przez 2 godz. w sobotę 10.09...

 • asystent specjalisty ds. PR w Centrum Obywatelskim w Krakowie

  Poszukiwany jest wolontariusz/wolontariuszka do wsparcia działań specjalisty ds. PR w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Opis zadań: współpraca przy tworzeniu działu „Obywatelski Kraków”, którego celem jest promocja działalności obywatelskiej i społecznej w mieście współpraca przy komunikacji działań Centrum Obywatelskiego: redagowanie newslettera, prowadzenie promocji na...

 • O tym, jak EVS zmienił życie Ivany...

  Wspomnienia Ivany, wolontariuszki EVS z Bośni i Hercegowiny, pracującej z niepełnosprawnymi osobami dorosłymi w Nowej Hucie.

 • pomoc dzieciom i młodzieży w rodzinach zastępczych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chrzanowskiego. Do zadań wolontariuszy należeć będzie m.in.: pomoc w nauce wypełnianie czasu wolnego wsparcie przy organizacji i przebiegu różnych imprez na rzecz rodzin zastępczych   Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt...

 • Wspomnienia Marianny o EVS w Krakowie

  Historia Marianny z Węgier, która przyjechała do Krakowa na 10-miesięczny projekt Wolontariatu Europejskiego w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. Marianna realizowała swoje działania od kwietnia 2015 do lutego 2016. 

 • Prace ogrodowe i porządkowe

  Krakowska organizacja, działająca od 1999 roku na rzecz osób chorych na nowotwory i ich rodzin w Polsce, poszukuje wolontariuszy do pomocy w pracach ogrodowych i porządkowych. Zadania, przy których przyda się pomoc wolontariuszy: plewienie chwastów oraz usuwanie mchów (spomiędzy płytek chodnikowych) pielęgnacja roślin (np. fachowe przycięcie kilku dużych oraz wielu małych...

 • Zbiórka na rzecz Maćka

  Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą poszukuje wolontariuszy do pomocy przy przeprowadzeniu kwesty na rzecz 6-letniego Maćka. Chłopiec choruje na autyzm, zebrane środki zostaną przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. Zbiórka będzie przeprowadzona w formie kwesty do puszek kwestarskich (fundacyjnych) na terenie Galerii Handlowej Bronowice (ul. Stawowa 61) w dniach: piątek 23...

 • Historia Bastiena

  Wolontariat Europejski (EVS) – wspaniałe doświadczenia zdobyte podczas pracy społecznej – historia młodego wolontariusza z Francji. Zapraszamy do lektury!

 • Wolotariat podczas zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

  Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego poszukuje wolontariuszy do pomocy przy projekcie "Sztuka -Terapia - Życie - wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem" w okresie wrzesień-listopad 2016. Do zadań wolontariuszy należeć będzie: pomoc przy animowaniu zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym pełnienie roli opiekunów w trakcie...

 • Zbiórka na rzecz dzieci chorych neurologicznie

  Fundacja Medycyny Regeneracyjnej "Dar Nadziei" poszukuje wolontariuszy do pomocy przy przeprowadzeniu zbiórki do puszek na leczenie dzieci chorych neurologicznie. Zbiórka odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia w Galerii Bronowickiej w Krakowie. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anitą Kowalczyk tel. 535 134 630 fundacja@darnadziei.org. Fundacja Medycyny...

 • wolontariat przy realizacji projektów

  Krakowska fundacja poszukuje wolontariuszy-studentów do pomocy przy realizacji projektów. Do obowiązków wolontariusza należeć będzie: wsparcie w tworzeniu bazy kontaktów oraz list uczestników w realizowanych projektach pomoc w organizacji warsztatów dla seniorów wsparcie w działaniach promocyjno-informacyjnych związanych z projektami pomoc w redagowaniu stron internetowych...

 • Chłopska Szkoła Biznesu

  Małopolski Instytut Kultury poszukuje wolontariuszy do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących gry "Chłopska Szkoła Biznesu". Do zadań wolontariuszy należeć będzie m.in.: rekrutacja uczestników szkoleń promocyjnych pozyskiwanie nowych klientów przygotowywanie tekstów informacyjnych aktualizacja baz danych dotychczasowych klientów bieżąca obsługa sprzedaży gry  ...

 • wolontariat w projekcie na rzecz os. starszych

  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza wolontariuszy do udziału w projekcie, który ma na celu aktywizację seniorów. Od września do końca listopada br. będziemy pracować wspólnie z osobami 60+ w obrębie kilku bloków tematycznych: poprawa sprawności fizycznej, praca nad dobrym samopoczuciem, zmiana nawyków żywieniowych oraz aktywność społeczna. W ramach każdego...

 • wolontariat na rzecz krakowskiego Zabłocia

  Krakowska fundacja, której działania koncentrują się m.in. na powstaniu parku na Zabłociu, zaprasza do współpracy! Misją Fundacji jest integracja i aktywizacja społeczeństwa poprzez zarazem twórcze, jak i praktyczne działania wypełniające czas wolny mieszkańców w aktywny i kreatywny sposób, przyjazny środowisku i działaniom obywatelskim. Fundacja organizuje wydarzenia,...

 • Wyniki I etapu konkursu "Działaj z nami - seniorami!"

  W dniu 21 lipca br. (czwartek) odbyło się spotkanie Kapituły Konkursu „Działaj z nami – seniorami!” – realizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Kapituła konkursu składała się z zaproszonych przez nas przedstawicieli z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także z Małopolskiej Sieci Centrów...

 • SALTROM – drugi dom

  W ramach cyklu prezentującego oblicza krakowskiego wolontariatu zapraszamy do lektury wywiadu z Marią Rudawską, koordynatorką wolontariuszy w SALTROMIE Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież.

 • Pomoc podczas zajęć hipoterapii

  Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika" poszukuje wolontariuszy do pomocy podczas zajęć hipoterapii. Zakres czynności wolontariusza: pierwsza godzina – przygotowanie koni do zajęć pozostały czas to bezpośrednie zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.  Całość prowadzi hipoterapeuta, który równocześnie szkoli wolontariuszy na bieżąco. Zajęcia w okresie wakacyjnym odbywają się od...

 • [PILNE] pomoc w pracach biurowych

  Krakowska organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych PILNIE poszukuje wolontariuszy do pomocy w pracach biurowych. Wolontariusze poszukiwani są m.in. do: zamieszczania i poszukiwania informacji w Internecie, przygotowywania pism itp. administrowania stroną internetową pisania projektów i pozyskiwania sponsorów pomocy osobie prowadzącej księgowość wsparcia prawnego...

 • O wolontariacie podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie słów kilka...

  Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu prezentującego oblicza krakowskiego wolontariatu. Tym razem czas na wolontariat w kulturze!

 • Wolontariat na rzecz ogrodów polskich

  Organizacja działająca na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce poszukuje wolontariuszy do współpracy! Zadania w dziale promocji i PR to m.in.: piecza nad profesjonalnym i jednolitym wizerunkiem organizacji, informowanie o naszym istnieniu i misji w dostępnych źródłach informacji (bazy danych, portale informacyjne) piecza nad tym, aby każdy z...

 • wolontariat w placówce zajmującej się profilaktyką uzależnień

  Placówka zajmująca się profilaktyką uzależnień poszukuje wolontariuszy do współpracy. Zakres zadań dla wolontariuszy: prowadzenie rozmów w Całodobowym Telefonie Zaufania ALCO-TEL (po odbytym szkoleniu) pomoc w organizacji konferencji, pikników, szkoleń itp. praca biurowa pomoc w opracowywaniu ulotek, broszur, biuletynów tematycznych (na podstawie istniejących już publikacji)...

 • Wspólnota

  Zachęcamy do lektury tekstu o wspólnocie i bliskości wśród wolontariuszy.

 • Wolontariat na rzecz dzieci przebywających w szpitalach

  Fundacja stosująca terapię śmiechem i zabawą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży przebywającej w szpitalach bądź placówkach specjalnych, szuka WOLONTARIUSZY. Zadania dla wolontariuszy: odwiedzanie placówek leczniczych i specjalistycznych organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży udział w akcjach plenerowych i charytatywnych   Osoby zainteresowane współpracą prosimy...

 • Zostań wolontariuszem w Krakowie!

  Dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś go pożytecznie wykorzystać? Zostań wolontariuszem/-ką w Krakowie!  

 • Wolontariat mam we krwi

  Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu wolontariusze o wolontariacie: „Wolontariat mam we krwi” - rozmowa z Darią Węgrzynek z Fundacji Dzień dla Życia.  

 • Szukasz wolontariuszy? Zgłoś nam swoją ofertę wolontariatu!

  Organizujesz w najbliższym czasie akcję, do której będziesz potrzebował wsparcia wolontariuszy? Brakuje Ci rąk do realizacji stałych działań Twojej organizacji/instytucji? Zgłoś się do Biura Pośrednictwa Wolontariatu - pomożemy Ci znaleźć osoby do współpracy!

Aktualności

Jak zawsze ofiarni!
Jak zawsze ofiarni!

Świąteczna Zbiórka Żywności  w Olkuszu zakończona! Świąteczne Zbiórki Żywności organizowane przez olkuskie Stowarzyszenie...

30.11.2016, Administrator
International Volunteer Day 2016
International Volunteer Day 2016

Zapraszamy do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (International Volunteer Day), które odbędą się w czwartek 1 grudnia...

24.11.2016, Administrator
12-miesięczny program wolontariatu w Wielkiej Brytanii i w Niemieczech
12-miesięczny program wolontariatu w Wielkiej Brytanii i w Niemieczech

Stowarzyszenie ASF w Polsce szuka Polaków chętnych do wyjazdu na 12-miesięczny wolontariat (od września 2017 do sierpnia 2018) do Wielkiej...

23.11.2016, Administrator
Relacja z akcji wolontariackiej "Tęczowe ludki w świecie jesiennej przyrody"
Relacja z akcji wolontariackiej "Tęczowe ludki w świecie jesiennej przyrody"

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć z przeprowadzonej akcji wolontariackiej przez członków Uniwersytetu Trzeciego...

17.11.2016, Administrator
Zaproszenie do udziału w konkursie artystycznym
Zaproszenie do udziału w konkursie artystycznym

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie zaprasza do udziału w konkursie artystycznym „Autentyczni, Unikalni,...

17.11.2016, Administrator
więcej

Oferty wolontariatu

Stały
Akcyjny
zobacz wszystkie oferty
zostań
wolontariuszem
Znajdź
wolontariusza
Newsletter
Wydarzenia
grudzień 2016
pn wt sr cz pt so nd
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
Zobacz szczegóły »
barwy wolontariatu
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
ngo