Dla wolontariuszy

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, by mogły podjąć wolontariat. 

Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wolontariatu będzie odpowiedni dla każdej osoby. Niektóre działania wymagają posiadania odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji. 

Decyzję o wyborze danego rodzaju wolontariatu warto przemyśleć - pomogą Ci w tym poniższe pytania:

  • Czy łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi? Wolisz pracować z dziećmi, osobami starszymi czy może z rówieśnikami? Masz łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości? A może wolisz pracować indywidualnie w biurze? 
  • Co chciałbyś robić jako wolontariusz? Czy chcesz opiekować się dziećmi, pomagać w organizowaniu różnyc